21 лютого у Чернігові відбувся круглий стіл “Індекс прозорості місцевих бюджетів-2018: Чернігів”, під час якого були представлені та обговорені результати вимірювання рівня прозорості бюджетного процесу міста Чернігова.

Вимірювання здійснювалось експертами Громадської організації “Агенція міських ініціатив”  в рамках національної кампанії Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” за унікальною Методологією оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка включає 139 критеріїв і надає можливість комплексно оцінити рівень бюджетної прозорості будь-якого міста.  

Кампанією вимірвання було охоплено 37 українських міст — всі міста-обласні центри, м. Київ та низка міст-районних центрів. За її результатами сформовано національний рейтинг “Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018” та рекомендації з підвищення рівня прозорості бюджетного процесу у відповідних містах.

Розпочала захід Тетяна Романова — експерт Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети», котра привітала присутніх та розповіла наступне:

Минулого року наша команда досліджувала прозорість місцевих бюджетів (що відбувалося і в інших містах країни). Взагалі індекс прозорості – це комплексне національне оцінювання рівня прозорості бюджетного процесу, в результаті якого найкращі міста отримали «бюджетний оскар».

Результати оцінювання

За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 рік місто Чернігів має задовільний рівень прозорості бюджетного процесу (41%) та посіло 13-е місце разом з містом Житомир у загальнонаціональному рейтингу серед обласних центрів. Цікаво, що нижче Чернігова опинилися такі великі міста, як Харків, Запоріжжя, але вищий рейтинг (з 6 по 8 місце) мають Київ, Одеса, Львів, Дніпро.

Під час вимірювання було охоплено всі стадії бюджетного процесу за трьома параметрами: «Відкритість інформації», «Прозорість рішень», «Використання інноваційних практик», загалом же використано 139 критеріїв з оцінками від 0 до 1.

По параметру прозорості (52%), який передбачає активне залучення громадян до консультацій та участі в прийняті бюджетних рішень, отримані містом оцінки мають середній рівень. Натомість Чернігів має затверджений Бюджетний регламент, норми якого не дотримуються під час прийняття бюджету. Рівень відкритості інформації має також високий рівень (49%). Водночас, рівень використання інновативних практик є задовільним (19%), що говорить про наявність у міста поля потенційних можливостей для їх запровадження.

З аналізу видно, що на стадії складання бюджету поки що спостерігається відсутність дієвої комунікації з громадськістю по збору пропозицій до проекту бюджету, а також відсутність дорадчого компоненту у процесах бюджетного, стратегічного та соціально-економічного планування та прогнозування, у питаннях встановлення місцевих податків та зборів. Оцінка, отримана містом на етапі складання бюджету становить 32% максимального показника.

Ситуація із забезпеченням прозорості на  на етапі розгляду та затвердження бюджету є набагато кращою, ніж на етапі складання — 50% від максимального показника. Це свідчить про те, що на цій стадії бюджетного процесу (у вищому ступені, ніж на стадії складання бюджету) у місті чітко виконуються всі унормовані законодавством процедури. Але інструменти «Прийняття рішення про місцевий бюджет» та «Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет» мають значний потенціал для примноження та удосконалення. Не унормовані бюджетним законодавством процедури та інструменти щодо посилення прозорості бюджету (оприлюднення бюджетних запитів та «Бюджет для громадян) в місті поки що не використовуються.

Слід зазначити, що на етапі виконання бюджету (оцінка становить 48% від максимального показника) залучено недостатню кількість існуючих на сьогодні інструментів прозорості. Водночас непогано поставлена робота з  оприлюдненням титульних списків капітальних видатків найбільш широко практикується демократичний інструмент «Бюджет участі». Сайт Чернігівської міської ради у сенсі висвітлення процедур на цій стадії бюджетного процесу є дуже незручним і мало інформативним для пересічного користувача” — коментує експерт Громадського партнерства “За прозорі бюджети” Тетяна Романова.

Етап «Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього» продемонстрував 34 % від максимального показника. Зниження рейтингу за цим етапом відбулося за рахунок того, що по двох інновативних показниках м. Чернігова поки не розпочало роботу – це публікація звітів за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм та практика «учасницького аудиту».

Але при бажанні та за допомогою необхідних фахівців фінансово-економічних служб головних розпорядників коштів, які є у Чернігівській міській раді, у 2018 — 2019 роках є всі шанси започаткувати ці добрі практики та підвищити загальний показник прозорості міського бюджету.

Практики забезпечення прозорості у Чернігові

Найкращими практиками в забезпеченні прозорості міського бюджету є реалізація Громадського бюджету (Бюджет участі) у м. Чернігові. Даний інструмент реалізується вже 4 роки поспіль і за участі громадськості постійно вдосконалюється.

До переліку практик забезпечення прозорості міського бюджету, які необхідно запровадити у найкоротші терміни, відносяться  доступна та повна візуалізація бюджету, а також мапа коштів Чернігівської громади, яка слугує як он-лайн-інструментом для отримання коментарів щодо проекту рішення про бюджет, так і інтерактивною он-лайн платформою для пооб’єктної візуалізації капітальних видатків.

Також необхідним кроком на шляху прозорості міського бюджету є збір пропозицій від громадян щодо проекту рішення про бюджет, он-лайн інструменти консультування з громадянами щодо проекту бюджету на наступний рік, а також залучення розширеного дорадчого компоненту, який прийматиме участь у розробці проекту бюджету.

Публікація бюджетних запитів є інновативною (не унормованою) практикою, але для реалізації її є всі наявні можливості у місті Чернігові. Так само важливою інновацією, яку доцільно запровадити є публікація звіту про результати оцінки ефективності бюджетних програм.

Особливо наголошуємо на необхідності запровадження практики «Бюджет для громадян» з притаманним їй практичним інструментарієм. Все це дозволить посилити прозорість бюджету м. Чернігова, розвинути його інновативні компоненти та створити дієву систему громадських бюджетних ініціатив.

«Ідеального міського бюджету немає, тому ми працюємо над недоліками і зауваженнями. Наразі формуємо молодіжну раду, яка буде впливати і контролювати роботу влади. Щодо відсутності протоколів засідань — будемо виправляти цей та інші недоліки. З приводу наявності відеозапису засідань бюджетних комісій, то це можливо зробити, — прокоментувала озвучені оцінки моніторингу керівниця фінансового yправління Чернігівської міської ради Олена Лисенко. — Особисто ж я вважаю за краще порівнювати великі міста окремо від малих та ОТГ, адже тут дуже складно конкурувати через різні можливості та обов’язки».

Також під час заходу були озвучені питання та додаткові пропозиції щодо відкритості бюджету міста від інших представників громадських організацій.

«Ми також займаємося бюджетним процесом та його доступною для населення візуалізацією, для чого пропонуємо місцевим адміністраціям три модулі «Портал публічних фінансів», «Карту ремонтів» та «Комунальне підприємство». При цьому для доступності фінансової інформації варто зареєструватися на єдиному веб-порталі використання публічних коштів «E-dаtа», також слід оприлюднювати дані про ремонт доріг і їх бюджет (що наша міськрада наразі схвально не зустріла), аналогічно є можливість оприлюднити на карті ремонти освітніх закладів тощо (з усією супутньою інформацією та можливістю громадського контролю), — повідала представник ГО «Центр політичних студій та аналітики» Тетяна Сергієнко. — Стосовно ж комунальних підприємств (КП), які теж мають звітувати про свою фінансову діяльність, то наша міськрада вже запровадила цей модуль, що дозволяє громаді слідкувати за ефективністю господарської діяльності КП та порівняти їх між собою. А ще є досить цікавий портал openbudget, що дає широку інформацію про доходи і видатки місцевих бюджетів (планові та фактичні показники).

Отже, на даному етапі розвитку бюджетного процесу в Чернігові вкрай необхідним є підвищення рівня прозорості та публічності бюджетного процесу, що дасть змогу захищати інтереси суспільства, зменшити вірогідність зловживань, вчинення корупційних діянь, залучення громадськість до бюджетного процесу і передбачає відкритість управління бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу.

З детальними результатами оцінювання та Методологією  оцінки прозорості місцевих бюджетів можна ознайомитись на сайті https://tlb.in.ua/

Довідково:

Національна кампанія “Індекс прозорості місцевих бюджетів — 2018” здійснюється Громадським Партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” в рамках проекту “Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні” за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”

Детальна інформація про партнерство «За прозорі місцеві бюджети!» за посиланням: www.probudget.org.ua

Прес-служба, Громадської організації “Агенція міських ініціатив”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *